Vybrané reference:

     Automotive Lighting Jihlava 

 • Dodávka a montáž kompletních strojoven chlazení a rozvodů po halách včetně projektů (potrubí PVC-U do d315)
 • Dodávka a montáž kompresorové stanice včetně rozvodu po hale –silicone free (potrubí nerez)
 • Stěhování části strojovny chlazení z nového na starý penthouse 

 

     Škoda Auto Ml. Boleslav

 • Montáž páteřních rozvodů medií pro linky ve svařovnách  a dopojení jednotlivých rob. center  - chladící voda, stl. vzduch, argon, corgon,… (oboustranný poplast  spojovaný systémem victaulic do d450, nerez AISI316, plastové rozvody PE-100 spojovaný natupo a pomocí el. tvarovek do d450
 • Dodávka a montáž výměníkové stanice a topení pro VZT jednotky (ocel do DN200)
 • Dodávka a montáž kompletní strojovny chlazení slévárny hliníku včetně projektu (potrubí nerez DN150)
 • Odvodnění střech svařovny a centrálního skladu náhradních dílů systémem pluvia
 • Stěhování několika kompletních robotických linek (cca 120robotů) 
 • Haly M1, M2, M6, M12, M13, M14, H3, U6,…

 

     DEVRO s.r.o. Jilemnice 

 • Montáž potrubí a čerpadel pro dopravu přípravků výroby potravinářských produktů (obaly masných výrobků)  +  montáž ostatních potrubních rozvodů např. tl. vzduchu a doplňovacích vod včetně izolace
 • Převážně rozvody PP-n svařované bezvýronkovou metodou a PP-H natupo.
 • Instalace potrubí přímo na výrobně během nepřetržitého provozu

 

     Erba Lachema s.r.o., Brno

 • Dodávka a montáž kompletních rozvodů demineralizované vody pro výrobu léčiv včetně zařízení na výrobu PW vody – rozvody bezvýronkovou metodou v PP-n.

 

     Elektrárna Tušimice

 • Dodávka a montáž vnějšího spojovacího potrubí z PP-H do dimenze d315 metodou natupo při komplexní obnově elektrárny
 • Celkem 8,8km po potrubních mostech
 • Dodávka a montáž vnitřního okruhu zařízení úpravny vody v PE-100 a PP-R spojované elektro-tvarovkami.

   

     Immunotech a.s., Praha

 • Dodávka a montáž kompletních rozvodů demineralizované vody pro výrobu léčiv.

 

     Elektrárna Prunéřov

 • Montáž potrubí a zařízení úpravny vody při komplexní obnově elektrárny.